Ringsjöns Fiskevårds-
område

Fiskestämma 5 april 2022:

 Se protokoll (PDF)

 Revisionsberättelse (PDF)


 
 
Kallelse till fiskestämma 5 april 2022

 

Medlemmarna i Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening

kallas till Årsmöte / fiskestämma, 5 april 2022, kl. 19.00.
 
Plats: Björks Fiskbutik och Rökeri vid Ringsjön, Råröd 133.

Se olika handlingar (PDF-filer):

 Kallelse

 Dagordning

 Stadgar (2021)
  
 Budget 2022