Ringsjöns Fiskevårds-
område

Fiskarter i Ringsjön

Fiske med storfångster i Ringsjön, Skåne

 

Abborre  Perca Fluviatilis

Aborre en vanlig fisk i Ringsjön

 

 

Gädda  Esox lucius

Gädda

 

 

Karp  Cyprinus carpio

Karp

 

 

Mört  Rutilus rutilus

Mört i Ringsjön

 

 

Sutare  Tinca tinca

Sutare en fisk i Ringsjön

 

 

Ål  Anguilla anguilla

Ål

 

 

 

Sarv  Scardinius erythrophthalmus

Sarv en fisk i Ringsjön

 

 

Braxen  Abramis brama

Braxen en fisk i Ringsjön

 

 

Gös  Sander lucioperca

Gös en vanlig fisk i Ringsjön

 

 

 


Lake  Lota Lota

Lake en torskfisk i Ringsjön

 

 

Regnbåge  Oncorhynchus mykiss

Regnbåge är en laxfisk som finns i Ringsjön

 

 

 

Sik  Coregonus lavaretus

Sik är en fisk i Ringsjön

 

 

Öring  Salmo trutta

Öring är en fisk i laxfamiljen

 

 

Signalkräfta  Pacifastacus leniusculus

Signalkräfta