Ringsjöns Fiskevårds-
område

Fisketillsyn, Ringsjön

 
Ringsjön patrulleras dagligen av olika kontrollanter.

Giltigt fiskekort krävs för fiske INNAN fiske påbörjas (gäller från 17 år).

Person som ertappas ute på sjön utan giltigt fiskekort och inte har möjlighet att lösa kort kontant på plats, rapporteras till Polisen, och tillsynsman äger laga rätt att beslagta utrustning kopplat till själva fisket.

Godkända tillsynsmän:
•  Johan Wihlborg
•  John A.P Bergström
•  Tom Ström
•  Joel Tengham
•  Daniel Ell
  
Information om var du kan lösa fiskekort (och även hyra båt) finns via denna länkRingsjön alla delar Västra Ringsjön Östra Ringsjön i kvällsljus