Ringsjöns Fiskevårds-
område

Sportfiskeregler

Fiske i Ringsjön med 3 exempel på stora napp

  

   

  See text in English  
  
English
    
 
 
 
  Text auf Deutsch
Ringsjön Skåne Schweden Angeln
 


  

Sportfiskeregler för Ringsjöns  
Fiskevårdsområdesförening 2024 

Fiskekort krävs för att fiska i alla 3 sjöarna.
Person som innehar giltigt fiskekort får fiska i Östra Ringsjön, Västra Ringsjön samt Sätoftasjön.

Här löser du fiskekort.

Generella regler: 

1.1 Minimimått - Maxmått

Fisk under/över följande mått får inte föras iland:

Sik:  minst 27 cm

Gös:  minst 45 cm               

Kräfta:  Förbjudet

Gädda:  minst 45 cm,  max 90 cm
   

1.2  Fredningstider

1.2.1  Fiske efter gös är förbjudet 
under tiden 15 april - 31 maj

1.2.2  Fiske efter sik är förbjudet 
under tiden 1 nov. - 31 dec.
 

Begränsningar:

1.3  Begränsningar i fångad fisk per person / fiskekort och dygn:

Max tillåten fisk:  gös 1 st, abborre 10 st, gädda 2 st.

 

Fisketävlingar

Förbud för fisketävlingar 1 mars - 31 augusti, tävlingar skall anmälas till föreningen

3.0  Avgifter, regler, anvisningar

3.1  Ringsjöns FVOF upplåter fiske för allmänheten genom att sälja fiskekort
För 2024 gäller följande kortpriser: 
  

3.1.1  Dagskort 100 kr.

3.1.2  Veckokort 300 kr.

3.1.3  Månadskort 400 kr.

3.1.4  Årskort 900 kr.

3.1.5  Familjekort 1000 kr.
 

3.1.6  Fiske för barn och ungdom under 16 år är avgiftsfritt, för övrigt samma regelverk som gäller kortköpare under punkt 3.2 - 3.4 och 3.7

3.2  Fiskekort är personliga och kan inte överlåtas till annan person. 

3.2.1  Fiskekort-köpare är skyldiga ta reda på befintliga regler för fisket i sjön. 

3.3  Fiske får inte ske i närheten av utsatta nät, eller redskap, så att dessa kommer till skada. Fiskeförbud inom 200 meter från bebodd tomt. 

3.4  Fiskekortet berättigar till fiske i Ringsjön enligt gällande bestämmelser, med enbart handredskapsfiske. Max. 4 spön/båt och 2spön/kort. Förbud med djuprigg. Endast hullingfri krok är tillåten. 

Vid återutsättning av fisk ska fisken hanteras så, att skada på fisken minimeras. 
Detta innebär att fisken hanteras med blöta händer, dras upp och återutsätts så snabbt som möjligt och om möjligt krokas av i vattnet, men om så inte är möjligt, ska större fisk inte lyftas i huvud eller stjärt. Vid fiske där syftet är att återutsätta fisken, ska nödvändiga redskap för en skonsam hantering finnas till hands. 

Ringsjöns fiskevårdsförening rekommenderar att inte fiska med betet på större djup än 9 meter om avsikten är att återutsätta fisken. Liksom vid temperatur över 20 grader så ska största försiktighet råda, för fiskens överlevnad. 

3.5  Fiskekort, alternativt i-fiskekontrollnummer, ska alltid medföras på fisketur och kunna uppvisas på begäran för polis och tillsynsperson, korten skall vara lösta innan fiskets påbörjan. Vid kontroll av fiskekort skall redskapen tas upp i syfte att underlätta kontrollen.

3.6  Förutsättningarna för att familjekortet skall gälla, är att alla är mantalsskrivna på samma adress, som köparen. Det skall även på kortet skrivas namn på alla personerna, som fiskar på kortet.

3.7  All fångad vitfisk, såsom mört och braxen, ska landas
 

4. Kontrollavgifter

4.1  Överträdelser enligt punkterna 1.2, 1.3, 3.2 - 3.7 ger en kontrollavgift på 1.000 kr.
  
   


 
 
 See text in English  
  
English
    
 
 
 
Ringsjön Skåne Schweden Angeln
 


 Ringsjön alla 3 sjöarna Västra Ringsjön Östra Ringsjön och Sätoftasjön