Ringsjöns Fiskevårds-
område

Kontakta styrelsen:

 

Styrelsen:
Ringsjöns Fiskevårds-
områdesförening:
  

Ordförande: Kjell Åke Persson

Osby Strandvägen 134, 
242 93 Hörby  
0415-61060
0705-111776
E-post: kjellap@telia.com
________________________________

Vice Ordförande: Per-Olof Skerup

Box 20099, 200 74 Malmö  
040-261240
0703-261220
 
________________________________


Kassör: Marianne Andersson

Osby 3514 Ådalen, 242 93 Hörby
0703-055336
________________________________

Sekreterare, webb-ansvarig: Tom Ström
 
Wrangelsborg 212, 242 95 Höör
0705-523976
E-post: tom.strom@telia.com
________________________________


Godkända tillsynsmän:
 

°  Johan Wihlborg
°  John A.P Bergström
°  Tom Ström
°  Joel Tengham
°  Daniel Ell

 


 

Länkar:

Havs- och Vattenmyndigheten,  Göteborg
Arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag
 

iFiske
Svensk portal för digitala fiskekort
 
  
Sportfiskarna
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund,
en ideell organisation, grundad 1919
 

Vattenägarna
Sveriges Fiskevattenägareförbund
 
  
Ringsjöns vattenråd
 
Fiskesnack
 
Fisheco
 
Fiske-feber
 
  
Höörs kommun
 
Hörby kommun
 
Eslövs kommun

 


Ringsjön - alla 3 sjöarna - Västra Ringsjön Östra Ringsjön och Sätoftasjön - Flygvy mot  nordost


 


 

Mer information:
 
Se aktuella stadgar för Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening, uppdaterade juli 2019

___________________________

Nästa fiskestämma / årsmöte
hålls tisdag 25 april 2023, start kl. 19.00.
Plats: Björks Ringsjön Fiskbutik.
Se kallelse / dagordning mm.
  

___________________________

Årsstämma 2022:  5/4-2022 
Se protokoll
 (PDF)


Årsstämma 2020:  22/9-2021 
Se protokoll
 (PDF)
 
Årsstämma 2019:  22/9-2021 
Se protokoll
 (PDF)

 

Tidigare protokoll:

Årsstämma 2019: 10/4-2019 
Se protokoll
  (PDF)
 
Årsstämma 2018:  11/4-2018 
Se protokoll
(PDF)
 
Årsstämma 2017:  4/4-2017   
Se protokoll
  (PDF)
  
___________________________

Revisionsberättelse, för året 2021 (PDF)

Förvaltningsberättelse 2018 (PDF)

___________________________

Föreningens Plusgiro: 604 08 49-9

___________________________


Kjell Åke Persson
  
ordförande

Osby Strandvägen 134, 
242 93 Hörby  
0415-61060
0705-111776

 
 
 See text in English  
  
English
    
 
 
 
Ringsjön Skåne Schweden Angeln