Ringsjöns Fiskevårds-
område

Kontakta styrelsen:

 

Styrelsen:
Ringsjöns Fiskevårds-
områdesförening:
  

Ordförande: Kjell Åke Persson

Osby Strandvägen 134, 
242 93 Hörby  
0705-111776
E-post: kjellap@telia.com
________________________________

Vice Ordförande: Per-Olof Skerup

Box 20099, 200 74 Malmö  
040-261240
0703-261220
 
________________________________


Kassör: Marianne Andersson

Osby 3514 Ådalen, 242 93 Hörby
0703-055336
________________________________

Sekreterare, webb-ansvarig: Tom Ström
 
Wrangelsborg 212, 242 95 Höör
0705-523976
E-post: tom.strom@telia.com
________________________________


Godkända tillsynsmän:
 

°  Johan Wihlborg
°  John A.P Bergström
°  Tom Ström
°  Joel Tengham
°  Daniel Ell

  

________________________________

 

Fiskerätts-innehavare

Ringsjöns Fiskevårdsförening
är en föreningsförvaltad samfällighet, enligt beslut från Skatteverket.
Det innebär att varje fiskerättsägare inom fiskevårdsområdet är delägare i samfälligheten och ska redovisa sin andel av resultatet, i sin egen deklaration.

Fiskerättsägarna har dock skyldighet att redovisa intäkt först då den egna vinstandelen överstiger 600 kr per fastighet och år.
Årligen kommer fiskerättsägarnas andel av resultatet redovisas på denna webbsida:
 
Se lista med alla fiskerätts-ägare i Ringsjön. Se länk (PDF)

  


 

Länkar:

Havs- och Vattenmyndigheten,  Göteborg
Arbetar för levande fiskresurser i hav, sjöar och vattendrag
 

iFiske
Svensk portal för digitala fiskekort
 
  
Sportfiskarna
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund,
en ideell organisation, grundad 1919
 

Vattenägarna
Sveriges Fiskevattenägareförbund:
intresseorganisation för Sveriges fiskerättsägare. 
  
  
Ringsjöns vattenråd
 
Fiskesnack
 
Fisheco
 
Fiskejournalen
  
  
Höörs kommun
 
Hörby kommun
 
Eslövs kommun

 


Ringsjön - alla 3 sjöarna - Västra Ringsjön Östra Ringsjön och Sätoftasjön - Flygvy mot  nordost


 


 

Mer information:
 
Se aktuella stadgar för Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening, uppdaterade juli 2019

___________________________

Fiskestämma / Årsstämma hålls
tisdag 9 april 2024,
på Björks Ringsjön: 
se en sida med kallelse och handlingar.
  

   
Tidigare Fiskestämma / årsmöte 2023 
hölls tisdag 25 april 2023.  
Plats: Björks Ringsjön Fiskbutik. 
Se kallelse / dagordning
 mm.
  

___________________________

Årsstämma 2022:  5/4-2022 
Se protokoll
 (PDF)


Årsstämma 2020:  22/9-2021 
Se protokoll
 (PDF)
 
Årsstämma 2019:  22/9-2021 
Se protokoll
 (PDF)

 

Tidigare protokoll:

Årsstämma 2019: 10/4-2019 
Se protokoll
  (PDF)
 
Årsstämma 2018:  11/4-2018 
Se protokoll
(PDF)
 
Årsstämma 2017:  4/4-2017   
Se protokoll
  (PDF)
  
___________________________

Revisionsberättelse, för året 2021 (PDF)

Förvaltningsberättelse 2018 (PDF)

___________________________

Föreningens Plusgiro: 604 08 49-9

___________________________


Kjell Åke Persson
  
ordförande

Osby Strandvägen 134, 
242 93 Hörby  
0705-111776

 
 
 See text in English  
  
English
    
 
 
 
Ringsjön Skåne Schweden Angeln