Ringsjöns Fiskevårds-
område

Fiskekort:
kan köpas digitalt

Ladda ner appen och köp “digitalt fiskekort” : www.ifiske.seFiskekort köper du även på följande ställen (båthyra = se nedan):

• Ringsjöfisk Butik & Rökeri, Gamla Bo. 
Tel: 0413-25156  www.ringsjofisk.com

• Björks Fiskbutik & Rökeri Råröd  Tel. 0413-25645 
bjorksringsjon.se  E-post:  info@bjorksringsjon.se 
 
 
• Ringsjöstrand, Hörby  Tel: 0415-105 67  www.ringsjostrand.se

• Jägersbo Camping   www.jagersbocamping.se  Tel: 0413-55 44 90
 
• Matboden i Stehag Hasslebrovägen 13, Stehag
  
• Eslövs Fiskeshop Åkermans väg 1, Eslöv, tel. 0413-578281
 
• Adolfssons Fisk  Fulltofta, Hörby, tel. 070-4227454
  
• Höörs Båt & Fritid,  Södra Rörum, Hörby, 0413-20025. E-post:  info@hoorsbatofritid.se
 
• Svenssons Järnhandel, Järnia  Storgatan 11, Hörby, tel. 0415-19790
 
• Skånesläp  Kristianstadsvägen (Silvergatan 2) Hörby, tel. 0415-529060
 

Fiskekort kan även lösas i automater på Ringsjöfisk vid Gamla Bo,
Jägersbo Camping samt Ringsjöstrand Camping.


Här kan du hyra båt i Ringsjön:

   
•  Björks Fiskbutik i Råröd (Västra Ringsjön)

Tel 0413-256 45   
bjorksringsjon.se
E-post: info@bjorksringsjon.se
 
•  Ringsjöstrand, Hörby (Östra Ringsjön)
Tel: 0415-105 67
www.ringsjostrand.se
E-post: info@ringsjostrand.se

•  Jägersbo Camping (Östra Ringsjön)
Tel: 0413-55 44 90
www.jagersbocamping.se
E-post: camping@jagersbo.se
  


Anslutna klubbar och föreningar:

Eslöv-Ringsjöns Sportfiskeklubb
www.ersfk.se
 


PRISER & REGLER 2024:

Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening 
upplåter fiske för allmänheten genom att sälja fiskekort.
För 2024 gäller följande kortpriser:

 Dagskort 100 kr.

 Veckokort 300 kr.

 Månadskort 400 kr.

 Årskort 900 kr.

 Familjekort 1000 kr.
   

Fiske för barn, ungdom under 16 år, är avgiftsfritt.  

Fiskekort är personliga och kan inte överlåtas till annan person.

Du som köper fiskekort är skyldig att ta reda på befintliga regler för fisket i sjön.

Fiske får inte ske i närhet av utsatta nät, eller redskap, så att dessa kommer till skada. Fiskeförbud inom 200 m från bebodd tomt.

Fiskekortet berättigar till fiske i Ringsjön enligt gällande bestämmelser, med enbart handredskapsfiske. Max. 4 spön/båt och 2 spön/fiskekort. Förbud med djuprigg. Catch and Release fisket skall utföras med hullingfri krok. Vid återutsättning av fisk, ska fisken hanteras så, att skada på fisken minimeras. Hantera fisken med blöta händer, dra upp och återutsätt så snabbt det går och om möjligt, kroka av i vattnet, men om så inte är möjligt, ska större fisk inte lyftas i huvud eller stjärt. Vid fiske där syftet är att återutsätta fisken, ska nödvändiga redskap för en skonsam hantering finnas till hands. 

Handredskapsfiske får inte ske på djupare vatten än 9 m. då simblåsan kan sprängas och fisken dör. Djuprigg är förbjudet. Med Catch and Release-fiske vidtemperatur över 20 grader så ska största försiktighet råda, för fiskens överlevnad. 

Fiskekort, alternativt i-fiskekontrollnummer, ska alltid medföras på fisketur och kunna uppvisas på begäran för polis och tillsynsperson, fiskekorten skall vara lösta innan fiskets påbörjan. Vid kontroll av fiskekort skall redskapen tas upp i syfte att underlätta kontrollen.

Förutsättningarna för att familjekortet ska gälla, är att alla är mantalsskrivna på samma adress, som köparen. Det skall även på kortet skrivas namn på alla personerna, som fiskar på kortet.

Fångstbegränsningar av fångad fisk per person/fiskekort och dygn är max tillåten fisk Gös 1 st. Abborre 10 st. och Gädda 2 st.

All vitfisk såsom Mört och Braxen skall landas.

 


Ringsjön alla 3 sjöarna Västra Ringsjön Östra Ringsjön och Sätoftasjön samt läget för två olika butiker