Ringsjöns Fiskevårds-
område

SportfiskA i Ringsjön

Ringsjön är populär för sportfiske.

Fisket efter gös på sommaren är magiskt, likaså abborrfisket både sommar och vintertid. Även jägaren efter gammelgäddan blir inte besviken.

Båt kan du hyra i sjön, antingen hos Björks Ringsjön eller Ringsjöstrand.

Möjlighet att sätta i egen båt finns vid kommunens båtramp i Sätoftasjön.

 

Ringsjön är rik på fisk. Återväxten är mycket bra och prickar du rätt dag kan antalet av gös samt abborre bli riktigt stort.

Östra Ringsjön är den djupaste av sjöarna. Den inbjuder till lysande gösfiske, både på djupen samt även på brantkanterna under kvällstid, då gösen går upp på grundare vatten för att jaga.

Västra Ringsjön är grund och ganska jämndjup, här finner gäddfiskaren fina område med grov gädda. Även abborren frodas i västra sjön.

Ringsjön  - mitt i Skåne -  och det lilla sundet mellan västra Ringsjön och östra Ringsjön

 

Transporterar dig mellan sjöarna gör du via kanalen under väg 23 vid Gamla Bo (se bild med pil).

Kanalen håller bra djup i mitten och det är inga problem att färdas igenom med båt. 

Sätoftasjön har det mesta iform av större djup, grund och fina vassvikar. Ta det försiktigt in till Östra Ringsjön, där är det mycket grunt och stenigt.


 

Ringsjön vid Sätoftasjön - solnedgång på hösten