Ringsjöns Fiskevårds-
område

SportfiskA i Ringsjön

Ringsjön är populär för sportfiske.

Fisket efter gös på sommaren är uppskattat, likaså abborrfisket både sommar och vintertid. Även jägaren efter gammelgäddan blir inte besviken.

Båt kan du hyra i sjön, antingen hos 
Björks Ringsjön 
Jägersbo Camping,
eller på 
 Ringsjöstrand.

_____________________________________
 
Möjlighet att sätta i egen båt finns vid kommunens
båtramp i Sätoftasjön (vid Sätofta badplats). 
Tillägg:
Badplatsen / isättningsplatsen för båtar fick stora skador under vintern 2023/2024. Därför har Höörs kommun genomfört större renoveringar av platsen. Fredag 24 maj 2024  invigdes den upprustade badplatsen. Se mer på webbsidan för Höörs kommun.
 

 _____________________________________
   

Ringsjön är rik på fisk. Återväxten är bra och prickar du rätt dag kan antalet av gös samt abborre bli stort

Östra Ringsjön är den djupaste av sjöarna. Den inbjuder till bra gösfiske, både på djupen samt även på brantkanterna under kvällstid, då gösen går upp på grundare vatten för att jaga.

Västra Ringsjön är grund och ganska jämndjup, här finner gäddfiskaren fina område med grov gädda. Även abborren frodas i västra sjön.

Ringsjön  - mitt i Skåne -  och det lilla sundet mellan västra Ringsjön och östra Ringsjön

 

Du transporterar dig mellan sjöarna via kanalen under väg 23 vid Gamla Bo (se bild med pil).

Kanalen håller bra djup i mitten och det är inga problem att färdas igenom med mindre båtar. 

Sätoftasjön har flera större djup, olika grund och fina vassvikar. Ta det försiktigt in till Östra Ringsjön, där är det mycket grunt och stenigt.


 

Ringsjön vid Sätoftasjön - solnedgång på hösten