Ringsjöns Fiskevårds-
område

 
Fiskestämma
25 april 2023

 

Medlemmarna i Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening

kallades till Årsmöte / fiskestämma, 25 april 2023, kl. 19.00.
 
Plats: Björks Fiskbutik och Rökeri vid Ringsjön, Råröd 133.

Se olika handlingar (PDF-filer):

  Protokoll
  
_____________________
 
  Dagordning

_____________________


  Årsredovisning

_____________________


  Förvaltningsberättelse för 2022